OKULLAR AÇILDI || ORYANTASYON EĞİTİMİ || LGS YAZ KAMPI BAŞLIYOR || YAZ OKULU || YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ || Ns Artist ||

İlkokul Rehberlik


NS EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ

Öğrencilerin yaşlarına göre kazanımlarını elde etmeleri ve hangi kademede olursa olsun eğitimin niteliğini yükseltmek son derece önemli bir konudur. Bu konuda okul rehberlik hizmetlerinden de beklenen her eğitim kademesinde çocuğun sağlıklı gelişmesi, çevresine uyumlu, kendini tanıyan, kabul eden ve kendisiyle barışık, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen,  ilgi ve yeteneklerinin farkında olan, dengeli bir birey olarak yetişmesi için ona yardımcı olunmasıdır.

Temel eğitim yılları çocuğun kişilik gelişimi açısından önemli yıllardır. Yapılan araştırmalara göre bu yıllarda özgüvenin gelişmesi, kendisini olduğu gibi kabul edebilme, benlik tasarımı, içsel denetimin  gelişmesi bu dönemin farkına varılmasını ortaya koyar. Kendinden ya da çevresinden kaynaklanan sorunların farkına varabilen, sorunlara çözüm yolları üretebilen ve kendini gerçekleştirme yolunda temel kişilik özelliklerini kazanmış, 'Sağlıklı ve Mutlu' bireyler yetişmesine destek olmak, insancıl ve çocuk dostu bir okul iklimi ve rehberlik anlayışı ile sağlanabilir.

Çocuğun kendisini tanıması, bireyselleşmesi, aynı şekilde sağlıklı toplumsallaşmanın sağlanması önemli bir konudur. Öğrencilerin öz-denetim, öz-yönetim, problem çözme ve karar verme bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, olumlu benlik algısına sahip olarak olgunlaşması esas alınır.

2020- 2021-yılı eğitim-öğretim faaliyeti kapsamında çalışmalarımız aktif bir şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda NS Eğitim Kurumları’nda Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmaları ve araştırmaları aşağıdaki maddeler kapsamında öğretmenlere, velilere, öğrencilere ve personele dönük olarak yapılmaktadır.

BU ÇALIŞMALARIN ESASLARI;

1.Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Öğrenci, Veli ve Öğretmen işbirliği ile çalışır.

2. Rehberlik servisi “her çocuk biriciktir” prensibiyle hareket eder.

3. Eğitici seminerler, bültenler ve veli mektupları aracılığı ile bilgi alışverişi yapar ve eğitim çevresinin bilinçlenmesi desteklenir.

4.Rehberlik çalışmaları koruyucu ve önleyici çalışır ve öğrencilerin kişilik gelişimlerine pozitif yönden destek olur.

5. Rehberlik servisi yol gösterici, konulara bütüncül ve çözüm odaklı bir yaklaşım içinde olur.

6. Sevgi-sabır-adalet, rehberliğin değerleri arasındadır.

7. Rehberlik servisi okulumuzda her dönemde en az bir kere veli ile görüşerek işbirliğini ve çalışmaları desteklemeyi esas alır.

8. Tüm eğitim yılı süresince Kurumsal Rehberlik ve Motivasyonel yaklaşım Rehberliğin en önemli çalışma prensiplerindendir.

ORYANTASYON

Okulumuzda oryantasyon çalışmalarına çok önem verilir. Oryantasyon yani ortama, okula alıştırma programı çerçevesinde öğrencilerin okulu ve bulunduğu çevreyi tanıması, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını öğrenmesi, birlikte eğitileceği arkadaşlarını tanıması, öğrenmeye güdülenmesi, bu yeni ortama çabuk ve kolay uyum sağlaması için gerekli hizmet çalışmalarıdır. Okul öncesi ve ilköğretimin birinci kademesinde oyun ve oyuncaklar yardımıyla bu çalışmalar desteklenir.

Öğretmenlerle Yapılan Çalışmalar

 1.Rehberlik servisi; oryantasyon çalışmaları, müşavirlik ve konsültasyon çalışmaları yapar ve öğretmenlerin eğitici seminerlere katılımlarını sağlar.

 2.Öğretmenlerle çocuğun öz-bakımı, bilişsel, duygusal, motor ve sosyal becerileri hakkında fikir alışverişinde bulunulur.

3.Öğretmen ile işbirliği içinde “çalışma Planları” düzenlenir.

Öğrencilerle yapılan Çalışmalar;

1.Öğrencilerle bireysel görüşmeler yapar. Öğrencilerin psikolojik yönleri takip edilir. Öğrencilerin akademik ve davranışsal durumları hakkında bilgiler alır ve öğrencilerin gelişimlerini yakından takip eder. Gerekirse ihtiyacı olan çocuğumuz oyun materyallerinin bulunduğu ortamda gözleme ve görüşmeye alınır. Yaşam becerileri konusunda öğrenciler desteklenir.

2.Grup etkinlikleri yapar. Bu çalışmaları, öğrencilerin iletişim becerilerini kuvvetlendirmek, duygularını paylaşmalarına yardımcı olmak ve topluluk önünde kendilerini ifade etme konusunda onları desteklemek adına başlatır.

Öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılımı, arkadaş ilişkilerini yönetme becerileri, ilkokul bazında bu sayılanların yanında ders çalışma alışkanlıklarının takibi yapılır. Arkadaşlık İlişkileri, Toplum değerlerini öğrenmesi, Ders çalışma alışkanlığı ve sorumluluklarını kazanması. Çocuğun kendisini ifade becerisini kazanması. Akran eğitimi ve zorbalıkla mücadele. İletişim Becerileri, Sınavlarda nasıl yol izleneceği konusunda bilgi. Problemlerini çözmeyi öğrenme, Bilgisayar oyunları, teknolojiyi akıllı kullanım, Motivasyon, Verimli Ders Çalışma vb…

3.Öğrencilerin okul ortamında gözlemi: “Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Motor Gelişim, Öz bakım Becerileri Kazanım ve Göstergeleri ”ne uygun gözlem yapılır. Velilere geri dönüş verilir.

4.Çocuklara okul ortamında gerekirse Çocuk Değerlendirme Testleri uygulanır. (Gessel Gelişim Figürleri (3-7 yaş), CAT, Luissa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi( 3-12 yaş ), Goodenough Harris Bir Adam Çiz Testi ( 3-12 yaş), Bir Aile Çiz Testi (3-12 yaş), Bender Gestalt Algı Motor Testi (5-10 yaş),          Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası (okula başlayan çocuklarda), Benton Görsel Bellek Testi (8 yaş ve üstü), BEIER Cümle Tamamlama Testi (8-18 yaş), Conner’s DEHB Ebeveyn Ve Öğretmen Değerlendirme Ölçeği vb.

Velilerle Yapılan Çalışmalar

1.Sistemik ve Bütüncül Aile Yaklaşımına Göre Ebeveyn Danışmanlığı ve ailelere çocuk hakkında psikolojik danışma verilir. Danışmanlık hizmetinden sonra çocuk hakkında ailelere ödevler verilir. Bu ödevlerin yapılması beklenir.

Okulumuzda psikolojik danışman velilerle bireysel ve çift olarak görüşmeler yapar. Aileler ile işbirliğini yüksek düzeyde sağlar. İlköğretimde onu yetiştiren çevre öğrenci kadar önem taşır. Öğrenci-okul-veli üçgeninin en önemli parçası olarak gördüğü velilerle yakın ilişki içerisinde olur. Öğrencinin ev yaşamı hakkında ayrıntılı bilgi alır, öğrenci ile yapılan çalışmaya veliyi de dahil eder.

2. Dokuz Tip Mizaç Modeli (DTMM) Mizaç Temelli Kişilik Gelişimi ve Değerler Yaklaşımı’nı esas alan bir “Eğitim Modeli”dir. Bu modele göre her insan, belirli bir yönelim ve motivasyonla dünyaya gelir. Huy yani mizaç dediğimiz konu doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bir bireyi diğerinden ayıran ayırıcı özellikler bütünüdür. Bir mizaç tipini ifade eden bu özellikler, hem olumlu potansiyel hem de olumsuzluğa açık bazı riskli özelliklerden oluşur. Bu özellikler konusunda Rehberlik servisi “Dokuz Tip Mizaç Yaklaşımı’na Uygun Öğrenci Gözlem ve Rehberliği yapar.

3.Veli Seminerleri yapılır.

logo
NS Eğitim Kurumları

Eğitim anlayışımız ile çocuklarımıza kendini tanıyacakları, keşfedecekleri, yaparak yaşayarak öğrenecekleri bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Her çocuk biriciktir ülküsünden yola çıkarak gelişim düzeyleri ve ilgi alanlarına göre eğitimler düzenleyip, bilimsel bilgi ve değerler eğitimimize önem vererek her öğrenciyi yetenekleri doğrultusunda başarılı kılmayı amaç ediniyoruz.

Diğer Yazılarımızı, Haber ve Duyuruları Takip Edin!

OKULLAR AÇILDI

Ns Koleji sizinle güzel.... "Her çocuk keşfedilmeye hazır bir hazinedir."

Devamı
ORYANTASYON EĞİTİMİ

Merhaba Okulum Oryantasyon Eğitimi Başlıyor

Devamı
whatsapp
telefon mail
telefon
Hemen Ara
0552 581 25 60
harita
Yol Tarifi Al
Çankaya/Ankara

Sizde NS Kolejli Olmak İster Misiniz?

girl_img

NS Kolejli Olmak İster Misiniz?

Ankara'nın en iyi uzman öğretmen kadrosuna sahip olan NS Eğitim kurumlarına kayıt olmak, okulumuz öğretmenlerimiz ve yerleşkemiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.