OKULLAR AÇILDI || ORYANTASYON EĞİTİMİ || LGS YAZ KAMPI BAŞLIYOR || YAZ OKULU || YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ || Ns Artist ||

İlkokul Ölçme Değerlendirme


NS EĞİTİM KURUMLARI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Ölçme ve Değerlendirme çalışmaları okulların akademik çalışma ölçümünün yapılması, öğrencilerin eğitimciler tarafından bilişsel olarak yapılandırılmış,  geri bildirim verdikleri olmazsa olmaz çalışmaların bir boyutudur. İlköğretim, bireyin tüm yaşamında eğitsel başarısını etkileyecek temel davranış ve alışkanlıkların kazanıldığı yıllardır. Bu dönemde eğitsel rehberlik etkinlikleri içinde kazandırılabilecek zamanı iyi kullanma, planlama, verimli ders çalışma gibi alışkanlıklar bireyin sonraki eğitim kademesindeki başarı düzeyini önemli ölçüde etkileyecektir.

Son otuz-kırk yıldır yapılan çalışmalar ve araştırma bulguları, yaşam boyu süren mesleki gelişim süreci ve meslek seçiminde çocukluk döneminin anlamlı bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu dönemde sağlanacak mesleki rehberlik hizmetleri çocuğun mesleki gelişim görevlerini başarması ve böylece ilerde başarılı bir meslek elemanı olmanın temel taşlarını oluşturma açısından önemlidir. Bu dönemde yapılan sağlıklı yönlendirmeler, bireyin kendisini tanıması ve kendisini olduğu gibi kabul etmesini sağlayacak merci rehberlik birimidir. Çocuğun  iyi öğrenmesi ve eğitilmesi için kişisel, eğitsel ve mesleki gelişimi açısından rehberlik hizmetlerinin ölçme ve değerlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi gerekmektedir.

Ericson, Piaget gibi ünlü gelişim kuramcıları çocukluk döneminin önemine ve bu dönemde sağlıklı ve uygun öğrenme ortamının oluşturulmasının çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu anlamda destekleyeceğini söylemişlerdir.

İlköğretimde “öğretmen merkezli” çalışmalar çerçevesinde “sınıf öğretmenliği” esastır. Öğretmen; öğrencileriyle devamlı bir arada bulunduğundan ve onları izleme-gözleme imkânı olduğundan öğrencide meydana gelen değişimi izleme, kaydetme, geri dönüt verme açısından merkezi bir öneme sahiptir. Bu açıdan temel eğitimde olumlu öğretmen tutumları, rol model olma, çocuğun okula, okumaya, öğrenmeye yaşam boyu güdülenmesi olumlu sınıf ortamı ve “lider öğretmen” modeliyle söz konusu olur.

Okulumuzda rehberlik uzmanı; öğretmenlere müşavirlik hizmeti verir. Psikolojik danışma yardımı yapar. Ölçme araç ve gereçlerini hazırlar, rehberlik etkinliklerini programlama ve çalışmalarını koordine eder ve sorumluluk üstlenir.

Okulumuzda sınıf öğretmenleri tarafından öğretimi ve eğitimi düzenli olarak desteklenen öğrencilerimize sınıf ortamında ve atölye çalışmalarıyla çoklu ortamda akademik çalışmalar yaptırılır. Bu çalışmalar görsel, işitsel, dokunsal materyallerle desteklenir. Öğrencinin bilişsel ve akademik başarısı bire-bir takip edilir. Her öğrenciyle ilgili raporlama yapılır. Öğrencilerin düzgün konuşma, okuma-yazma, özetleme, hesap ve aritmetik becerileri, anlama-anlatma kabiliyetini artıracak temel becerilerin kazandırılması rehberlik birimi ve öğretmen işbirliği ile takip edilir.

Okulumuzda deneme sınavları uygulandıktan sonra her öğrencinin kendisini bir önceki sınav ve durumuna göre aşması ve geçmesi esas kabul edilir. “Her öğrenci biriciktir” ilkesiyle konuları bütüncül bir eğitim anlayışıyla anlamaları desteklenir.

Akademik program ve rehberlik programı birbirine bağlantılı ve etkileşim halinde yapılır. Bunun neticesinde rehberliğin amaçları, öğretim programlarının ve rehberlik programının çerçevesi içinde yer alır. Rehberlik etkinlikleri öğrencilerin daha etkili ve verimli öğrenmelerine doğrudan katkıda bulunur.

logo
NS Eğitim Kurumları

Eğitim anlayışımız ile çocuklarımıza kendini tanıyacakları, keşfedecekleri, yaparak yaşayarak öğrenecekleri bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Her çocuk biriciktir ülküsünden yola çıkarak gelişim düzeyleri ve ilgi alanlarına göre eğitimler düzenleyip, bilimsel bilgi ve değerler eğitimimize önem vererek her öğrenciyi yetenekleri doğrultusunda başarılı kılmayı amaç ediniyoruz.

Diğer Yazılarımızı, Haber ve Duyuruları Takip Edin!

OKULLAR AÇILDI

Ns Koleji sizinle güzel.... "Her çocuk keşfedilmeye hazır bir hazinedir."

Devamı
ORYANTASYON EĞİTİMİ

Merhaba Okulum Oryantasyon Eğitimi Başlıyor

Devamı
whatsapp
telefon mail
telefon
Hemen Ara
0552 581 25 60
harita
Yol Tarifi Al
Çankaya/Ankara

Sizde NS Kolejli Olmak İster Misiniz?

girl_img

NS Kolejli Olmak İster Misiniz?

Ankara'nın en iyi uzman öğretmen kadrosuna sahip olan NS Eğitim kurumlarına kayıt olmak, okulumuz öğretmenlerimiz ve yerleşkemiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.