OKULLAR AÇILDI || ORYANTASYON EĞİTİMİ || LGS YAZ KAMPI BAŞLIYOR || YAZ OKULU || YAZ OKULU ETKİNLİKLERİ || Ns Artist ||

Anaokulu Rehberlik


NS EĞİTİM KURUMLARI ANAOKULU REHBERLİK SERVİSİ ÇALIŞMALARI

Okul öncesi dönem, sıfır- altı yaş dönemini kapsayan insan gelişiminin hız ve nitelik açısından en yoğun kapsamlı yaşanan bir dönemdir. Okul öncesi dönem, bedensel, zihinsel, sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimleri açısından son derece önemli kazanımların olduğu, kişilik yapısının biçimlenmeye başladığı, temel alışkanlıkların kazandırıldığı bir zaman dilimidir. Okul öncesi dönemde erken edinilen akademik beceriler, ilkokula hazırlık türünden olmakta, okuma yazmaya hazırlık, dil gelişimi ve matematik becerilerini kapsamaktadır. Çocuğun içinde bulunduğu tüm sosyal ilişkiler, çevresindeki uyarıcı materyaller, çocuğun bu materyallerle nitelikli olarak etkileşimde bulunması ve aldığı kaliteli eğitim erken akademik becerileri üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Erken akademik beceri eğitimi, çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeyini artırmakta dil gelişimleri, sözel olarak kendilerini ifade etme biçimleri oldukça gelişmektedir.

Okul öncesi dönem eğitimini üzerine son derece büyük bir sorumlulukla alan NS Eğitim Kurumları;  çocukların sosyalleşmelerini desteklerken aynı zamanda deneme-yanılma yoluyla öğrenme, merak duygularını yerinde artırarak keşiflerde bulunmalarını sağlama, paylaşma, işbirliği içinde çalışma, problem çözme, kendi kendine karar verme gibi becerilerin geliştirilmesini sağlamaktadır.

Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların beden, zihin ve duygularını geliştirmek, onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, farklı çevrelerden gelen çocuklara güvenilir eğitim ortamı sunarak onları ilkokula hazırlamak, Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

Çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal ve duygusal deneyimlerin çocuğa sunulduğu ve bağımsızlığının desteklendiği bir çevreye ihtiyacı vardır.

Bu çevreyi doğal ve insan yavrusuna uygun bir zeminde sunan NS Eğitim KURUMLARI; gelişimi bir bütün olarak görerek her dönemin ihtiyacına göre çocuğa lazım olanı verir ve bilgi istifçiliği yapmaz.

Kurumumuzda; çocuklar duygularını tanıma ve anlama imkânına sahip olur. Çocuklar güzel yönlendirilir. Öz-bakım ve tuvalet becerileri, uyku ve yemek konularında çocuğun takibi yapılır.  Öğretmenlere pedagojik destek sunulur ve koordineli çalışılır.  Çocuklarla psikolojik görüşmeler yapılır. Çocuklar duygu, düşünce ve davranışları arasında doğru denge kurabilmesi adına desteklenirler. Çocuklar mutlu ve huzurlu eğitim hayatı sürerler. Çocukların birbirleriyle olan ilişkileri desteklenir ve sağlıklı sürmesi için imkân hazırlanır. 2020-2021 Anaokulu eğitim faaliyetlerinde çeşitli hizmetler sunulmaktadır.

Bu bağlamda NS Eğitim Kurumları’nda Psikolojik danışma ve rehberlik çalışmaları ve araştırmaları aşağıdaki maddeler kapsamında yapılmaktadır. Bunlar;

1- Çocuklarımızın gözlemi:

      a)Milli Eğitim Bakanlığı 0-6 yaş “Okul Öncesi Eğitimi Programı Bilişsel, Dil, Sosyal-Duygusal, Motor   Gelişim, Öz bakım Becerileri Kazanım ve Göstergeleri ”ne uygun gözlem ve raporlama yapılır. Sınıf eğitim ortamında öğrencilerin öz-bakım becerilerinin, ince-kaba motor becerileri, bilişsel-akademik ve sosyal-duygusal düzeylerinin gözlemlenmesi, tespit edilmesi.

      b) Dokuz Tip Mizaç Yaklaşımına Uygun Öğrenci Gözlem ve veliye rehberlik  yapılır.

2-Öğretmenlerle çocuğun öz-bakımı, bilişsel, duygusal, motor ve sosyal becerileri hakkında fikir alışverişinde bulunulur.

3- Sistemik ve Bütüncül Aile Yaklaşımına Göre Ebeveyn Danışmanlığı ve ailelere çocuk hakkında psikolojik danışma hizmeti verilir. Danışmanlık hizmetinden sonra çocuk hakkında ailelere ödevler verilir. Bu ödevlerin yapılması beklenir.

5-Çocuklara okul ortamında gerekirse Çocuk Değerlendirme Testleri uygulanır.

            1.Gelişim Testi; Agte (Ankara Gelişim Tarama Envanteri),  0-6 yaş aralığı

            2.Okula Hazırbulunuşluk Testi; Metropolitan Okul Olgunluğu ( 5,6-6,5 yaş arası)

            3.Dil Gelişimini Değerlendirme Testi (Peabody Resim Kelime Testi)( 2-11 yaş)

            4.Gessel Gelişim Figürleri (3-7 yaş)

            5.CAT

            6.Luissa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi( 3-12 yaş )

            7.Goodenough Harris Bir Adam Çiz Testi ( 3-12 yaş)

            8.Bir Aile Çiz Testi (3-12 yaş)

            9.Bender Gestalt Algı Motor Testi (5-10 yaş)

            10.Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (3-9 yaş)

           11.Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası (okula başlayan çocuklarda)

6.            Sınıf içinde dikkat ve algı eksikliği konusunda gözlem yaptığımız çocuğumuz için dikkatsizlik ölçeği uygulanır (veliye ve öğretmene) Çocukla ilgili bir durum değerlendirmesi yapılır. Test sonuçlarından veli haberdar edilir. Çocuk ve Ergen Psikiyatristi ’ne veya Üniversite araştırma bölümlerine aile yönlendirilir. Bu konudaki öğretmen-veli-okul rehberlik servisi işbirliği çocuğun eğitimine direk yansır. 6 yaş grubuna, anaokulundan mezun olmadan önce metropolitan okul olgunluk testi uygulanır. Okul için hazır bulunuşlukları tespit edilir.

7-            Çocuklarla Psikolojik Görüşme yapılır. Gerekirse ihtiyacı olan çocuğumuz oyun materyallerinin bulunduğu ortamda gözleme ve görüşmeye alınır.

8-            Çocuklarımızı tanıma formları, onlarla ilgili yapılan çalışmalar rehberlik çalışmaları adı altında dosyalanır.

9-            Veli Seminerleri yapılır. Örneğin: (Çocuk Terbiyesi,  Çocukla iletişimde Akıllı Sevgi ve Gerekli Sınırlar Çizmek,  Davranış Geliştirme ve Değiştirme, Güvenli Bağ Kurma,  Mahremiyet Eğitimi ve Cinsiyet Eğitimi) vb konularda…

10.         Tüm eğitim yılı süresince Kurumsal Rehberlik, Motivasyonel yaklaşım, Kurum çalışanları Etkili İletişim Eğitimleri verilir.

11.Öğrencilerin anaokulu bazında birebir gözlemi, beslenme alışkanlıklarının ve uyku durumlarının takibi ve sınıf içi etkinliklere katılımı, arkadaş ilişkilerini yönetme becerileri, ilkokul bazında bu sayılanların yanında ders çalışma alışkanlıklarının takibi yapılır.

12. Psikolojik danışma ve rehberlik sadece sorun çıktığında başvurulacak bir merci değil, “koruyucu hekimlik anlamında” da sorumluluk alanı vardır.

13.Veli,personel ve öğrencinin oryantasyonu aşama aşama desteklenir.

14.Rehberlik servisi “her çocuk biriciktir” prensibiyle hareket eder.

15.Rehberlik servisi değerler eğitimi konusunda diğer birimlerle işbirliği yapar.

 Bu çalışmalar kapsamında okul ve aile işbirliği içinde çocuklarımızı geliştirmekteyiz.

                                                                                                                                                                                                                                          

  

 

logo
NS Eğitim Kurumları

Eğitim anlayışımız ile çocuklarımıza kendini tanıyacakları, keşfedecekleri, yaparak yaşayarak öğrenecekleri bir eğitim ortamı hazırlıyoruz. Her çocuk biriciktir ülküsünden yola çıkarak gelişim düzeyleri ve ilgi alanlarına göre eğitimler düzenleyip, bilimsel bilgi ve değerler eğitimimize önem vererek her öğrenciyi yetenekleri doğrultusunda başarılı kılmayı amaç ediniyoruz.

Diğer Yazılarımızı, Haber ve Duyuruları Takip Edin!

OKULLAR AÇILDI

Ns Koleji sizinle güzel.... "Her çocuk keşfedilmeye hazır bir hazinedir."

Devamı
ORYANTASYON EĞİTİMİ

Merhaba Okulum Oryantasyon Eğitimi Başlıyor

Devamı
whatsapp
telefon mail
telefon
Hemen Ara
0552 581 25 60
harita
Yol Tarifi Al
Çankaya/Ankara

Sizde NS Kolejli Olmak İster Misiniz?

girl_img

NS Kolejli Olmak İster Misiniz?

Ankara'nın en iyi uzman öğretmen kadrosuna sahip olan NS Eğitim kurumlarına kayıt olmak, okulumuz öğretmenlerimiz ve yerleşkemiz ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.